Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Chợ Đồn năm 2021

Thông báo số 23/TB-HĐTD ngày 19/11/2021 của Hộ đồng tuyển dụng viên chức về việc triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Chợ Đồn năm 2021 (TB 23); (DS thi sinh kem TB 23)

Bài trướcKế hoạch Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Bài tiếp theoChợ Đồn triển khai Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử