Thông báo tổ chức thi tuyển đối với người dự tuyển công chức cấp xã năm 2016

                  Thông báo số 116/TB-HĐTD ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Chợ Đồn về việc Tổ chức thi tuyển đối với người dự tuyển công chức cấp xã năm 2016. (Tải về)

Bài trướcThông báo thay đổi thời gian thi tuyển công chức cấp xã
Bài tiếp theoDanh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức cấp xã năm 2016