Thông báo tiếp nhận vào làm công chức năm 2022

Thông báo số 2406/TB-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn về tiếp nhận vào làm công chức năm 2022. (Tải về)

Bài trướcGiải bóng chuyền hơi hưởng ứng “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” năm 2022
Bài tiếp theoNâng tầm sản phẩm rượu men lá Bằng Phúc