Thông báo thu phí tuyển dụng đặc cách viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo

                       Thông báo số 1423/TB-HĐKTSH ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch về việc thu phí tuyển dụng đặc cách viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn năm 2020. (Tải về)

Bài trướcTài liệu ộn tập sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020
Bài tiếp theoQuyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kiểm tra sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020