Thông báo thay đổi thời gian thi tuyển công chức cấp xã

            Thông báo số 1578/TB-HĐTD ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Chợ Đồn về việc thay đổi thời gian thi tuyển công chức cấp xã. (Tải về)

Bài trướcĐính chính nội dung kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016
Bài tiếp theoThông báo tổ chức thi tuyển đối với người dự tuyển công chức cấp xã năm 2016