Thông báo phòng thi, số báo danh thí sinh thi tuyển công chức cấp xã huyện Chợ Đồn năm 2018

                          Danh sách phòng thi, số báo danh thí sinh thi tuyển công chức cấp xã huyện Chợ Đồn năm 2018. (Tải về)

Bài trướcKế hoạch sửa đổi, bổ sung kế hoạch số 1686/KH-UBND ngày 06/12/2018.
Bài tiếp theoThông báo điểm thi tuyển công chức cấp xã huyện Chợ Đồn năm 2018