Thông báo Nội dung hướng dẫn ôn tập và thời gian kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Chợ Đồn năm 2015

 

1. Nội dung hướng dẫn thí sinh ôn tập: kèm theo phụ lục số 02, kế hoạch tuyển dụng số 1083/KH-UBND ngày 15/9/2015(đã phô tô kèm theo hồ sơ đăng ký dự tuyển). Hoặc các thí sinh có thể tải nội dung hướng dẫn thí sinh ôn tập tại Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Đồn địa chỉ: chodon.backan.gov.vn

2. Thời gian kiểm tra, sát hạch:                   

– Thời gian khai mạc: 07 giờ 30 phút ngày 31/10/2015 (thứ 7).

– Thời gian kiểm tra, sát hạch: Buổi sáng, ngày 31/10/2015 (sau lễ khai mạc);

– Thời gian làm bài: 150 phút;

– Địa điểm khai mạc và kiểm tra sát hạch: Hội trường UBND huyện Chợ Đồn;

Mọi chi tiết về số báo danh, danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức năm 2015, đề nghị thí sinh theo dõi trực tiếp tại bảng thông báo Phòng Nội vụ huyện Chợ Đồn hoặc trên Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Đồn địa chỉ: chodon.backan.gov.vn (sau ngày 19/10/2015).

Kính mời thí sinh có đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2015 có mặt tại Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn vào đúng thời gian như trên để dự lễ khai mạc và tiến hành kiểm tra sát hạch.

Lưu ý: – Do số lượng thí sinh đông nên đề nghị các thí sinh đến dự thi chủ động trong việc đi lại, tránh trường hợp đến muộn không kịp tham dự bài kiểm tra sát hạch.

            – Khi đến dự phỏng vấn đề nghị thí sinh xuất trình Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân hợp pháp khác để giám thị đối chiếu khi vào phòng kiểm tra sát hạch./.

Nơi nhận:

– Lãnh đạo UBND huyện; (B/cáo)

– Thí sinh dự thi;

– Cổng thông tin điện tử Chợ Đồn; (đăng)

– Lưu: VT, NV.

TRƯỞNG PHÒNG

Đã ký

 

Nông Thế Thái

 * Tải File mềm Thông báo số 69/TB-PNV ngày 18/9/2015. Tại đây 

 * Tài Liệu Ôn tập:

1. tải về

2. Tải về

3. Tải về

4. Tải về

 

 

 

 

 

Bài trướcKế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn năm 2015
Bài tiếp theoDanh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2015