Thông báo nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức năm 2021

         Thông báo số 473/TB-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn về nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức năm 2021. (Tải về)

Bài trướcQuyết định công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn năm 2020
Bài tiếp theoKế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021