Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo số 271/TB-BQl ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chợ Đồn về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản. (Tải về)

Bài trướcThông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
Bài tiếp theoThông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá