Thông báo kết quả phúc khảo thi tuyển công chức cấp xã huyện Chợ Đồn năm 2016

                      Văn bản số 349/TB-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn về việc Thông báo kết quả phúc khảo thi tuyển công chức cấp xã huyện Chợ Đồn năm 2016. (Tải về)

Bài trướcThông báo kết quả thi tuyển công chức cấp xã huyện Chợ Đồn năm 2016
Bài tiếp theoKết quả thi tuyển công chức cấp xã huyện Chợ Đồn năm 2016