Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá

Thông báo số 276/TB-BQL ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Ban quản dự án đầu tư xây dựng huyện Chợ Đồn về kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá. (Tải về)

Bài trướcThông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản
Bài tiếp theoThông báo ựa chọn tổ chức đấu giá xe ô tô