Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

                    Thông báo số 308/TB-TCKH ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chợ Đồn về Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính đã tịch thu sung quỹ nhà nước. (Tải về)

Bài trướcThông báo về việc lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp công trình cầu treo Bản Khắt
Bài tiếp theoThông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản