Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn năm 2020

Thông báo số 1730/TB-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn về kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn năm 2020. (Tải về)

Bài trướcQuyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kiểm tra sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020
Bài tiếp theoThông báo kết quả họp xét tiếp nhận viên chức đang công tác tại các huyện, thành phố trong tỉnh về công tác tại các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn