Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp công trình: Đường GTNT Tân Lập – ĐT254, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Thông báo số 237/TB-BQL của Ban Quản lý các Dự án huyện Chợ Đồn về kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp công trình: Đường GTNT Tân Lập – ĐT254, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn (Tải về)

Bài trướcVề việc điều chỉnh diện tích đã thu hồi đất để thực hiện Dự án Mở rộng, nâng cấp ĐT 254 – Đoạn qua xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoVề việc điều chỉnh diện tích đã thu hồi đất để thực hiện Dự án Mở rộng, nâng cấp ĐT 254 – Đoạn qua thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn