Thông báo đính chính danh sách người đủ điều kiện dự tuyển viên chức ngành GD & ĐT năm 2018

               Thông báo số 935/TB-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn về việc đính chính danh sách người có đủ điều kiện dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn, năm 2018. (Tải về)

Bài trướcQuyết định tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn, chỉ tiêu năm 2018.
Bài tiếp theoThông báo điểm thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và đào tạo huyện Chợ Đồn năm 2018 (Vòng 1)