Thông báo điểm thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và đào tạo huyện Chợ Đồn năm 2018 (Vòng 1)

    Thông báo số 979/TB-HĐTD ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Chợ Đồn về điểm thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và đào tạo huyện Chợ Đồn năm 2018 (Vòng 1) –  (Tải về)

Bài trướcThông báo đính chính danh sách người đủ điều kiện dự tuyển viên chức ngành GD & ĐT năm 2018
Bài tiếp theoThông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn, chỉ tiêu năm 2018 (Vòng 2)