Thông báo điểm thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn, chỉ tiêu năm 2018 (Vòng 2)

Thông báo  số 1205/TB-HĐTD ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Chợ Đồn về kết quả điểm thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn, chỉ tiêu năm 2018 (Vòng 2), – (Tải về Tại đây)

Bài trướcThông báo điểm phúc khảo kỳ thi tuyển dụng viên chức ngàng GD&ĐT huyện Chợ Đồn, chỉ tiêu năm 2018 (vòng 1)
Bài tiếp theoThông báo điểm phúc khảo kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT chỉ tiêu năm 2018 (vòng 2)