Thông báo điểm thi tuyển công chức cấp xã huyện Chợ Đồn năm 2018

                      Thông báo số 61/TB-HĐTD ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Chợ Đồn về kết quả điểm thi tuyển công chức cấp xã huyện Chợ Đồn năm 2018. (Tải về)

Bài trướcThông báo phòng thi, số báo danh thí sinh thi tuyển công chức cấp xã huyện Chợ Đồn năm 2018
Bài tiếp theoThông báo điểm phúc khảo thi tuyển công chức cấp xã huyện Chợ Đồn năm 2018