Thông báo điểm phúc khảo kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT chỉ tiêu năm 2018 (vòng 2)

              Văn bản số 1291/TB-HĐTD ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Chợ Đồn thông báo điểm phúc khảo kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT  huyện Chợ Đồn chỉ tiêu năm 2018  – vòng 2 (Tải  về)

Bài trướcThông báo điểm thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn, chỉ tiêu năm 2018 (Vòng 2)
Bài tiếp theoQuyết định phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo chỉ tiêu năm 2018