Thông báo điểm phúc khảo kỳ thi tuyển dụng viên chức ngàng GD&ĐT huyện Chợ Đồn, chỉ tiêu năm 2018 (vòng 1)

                Văn bản số 1120/TB-HĐTD  ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Chợ Đồn về việc Thông báo điểm phúc khảo kỳ thi tuyển dụng viên chức ngàng GD&ĐT huyện Chợ Đồn, chỉ tiêu năm 2018 (vòng 1). (Tải về)

Bài trướcThông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn, chỉ tiêu năm 2018 (Vòng 2)
Bài tiếp theoThông báo điểm thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn, chỉ tiêu năm 2018 (Vòng 2)