Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2018

                      Văn bản số 657/TB-HĐTD ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Chợ Đồn về việc Thông báo danh sách người đủ điều kiện  dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn năm 2018. (Tải về)

Bài trướcThông báo về việc thu phí tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn, năm 2018
Bài tiếp theoThông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn