Thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức cấp xã huyện Chợ Đồn năm 2018.

                     Thông báo số 1670/TB-HĐTD ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã  huyện Chợ Đồn về danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức cấp xã huyện Chợ Đồn năm 2018. (Tải về)

Bài trướcThông báo về việc thu lệ phí tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018.
Bài tiếp theoKế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn.