Thôn Nà Pài, xã Bằng Phúc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

 

 Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Nà Pài, xã Bằng Phúc

 

          Thôn Nà Pài, xã Bằng phúc có 99 hộ dân với 428 nhân khẩu. Những năm qua, bà con trong thôn luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phấn đấu thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tập trung thi đua trong công tác, lao động, sản xuất, từ đó đời sống của bà con từng bước được cải thiện và nâng cao, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, các tổ chức chính trị xã hội trong thôn thường xuyên được củng cố kiện toàn và đi vào hoạt động có hiệu quả. Đến nay thôn Nà Pài còn 25 hộ nghèo, 15 hộ cận nghèo. Kết quả bình xét gia đình văn hóa năm 2017 thôn có 87 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa

          Phát huy những kết quả đạt được, năm 2018 thôn Nà Pài tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ để nâng cao đời sống người dân. Thường xuyên củng cố, đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức hội, đoàn thể  trong thôn. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

          Ngày hội đã diễn ra cùng với hoạt động văn nghệ, thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần thắt chặt tình đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng dân cư./.

Bài trướcXây dựng tổ hợp tác phát triển rau màu ở thôn Bản Duồng I
Bài tiếp theoGiải Bóng chuyền hơi kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam tại thị trấn Bằng Lũng