Thôn Khuổi Già, xã Rã Bản xây dựng thôn văn hoá

      Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được triển khai thực hiện đã có tác dụng tích cực đến việc phát triển kinh tế – xã hội tại mỗi địa phương. Nhiều thôn, tổ do làm tốt phong trào mà đời sống ngày càng được nâng lên, không còn hộ đói, hộ nghèo. Thôn Khuổi Già, xã Rã Bản là một điển hình.

      Thôn Khuổi Già, xã Rã Bản có tổng số 50 hộ với 196 nhân khẩu, hưởng ứng phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, những năm qua thôn đã nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế- xã hội, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày một nâng lên.

       Cũng như nhiều địa phương khác, thôn Khuổi Già xác định sản xuất nông nghiệp vẫn là nền kinh tế chủ yếu để đảm bảo an ninh lương thực. Thôn có tổng diện tích trồng lúa là 120 ha, hàng năm bà con tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng, chăm sóc, do đó năng suất, sản lượng cao khi thu hoạch. Năm 2012 bình quân lương thực đạt 520 kg/người/năm (trong khi đó năm 2005 chỉ đạt 350kg/người/năm). Bên cạnh đó với đất đai thổ nhưỡng phù hợp, mấy năm gần đây thôn phát triển mạnh việc trồng cây ăn quả, đặc biệt là cây quýt. Theo thống kê  thôn có 48/50 hộ trồng quýt, tổng diện tích quýt hiện nay khoảng 50 ha quýt, trong đó 25 ha đã cho thu nhập nhiều năm nay. Nhiều hộ có diện tích quýt lớn, hàng năm cho thu nhập cao như: ông Hoàng Văn Tuân, Hoàng Văn Sảo, Triệu Văn Lâm có thu nhập quýt từ 60 đến 80 triệu đồng/1 năm. Với sự sáng tạo, đổi mới trong phát triển kinh tế, tạo thu nhập cao ở mỗi diện tích đất sản xuất, hiện nay tận dụng những diện tích trồng quýt ở những năm đầu, người dân thôn Khuổi Già trồng xen canh cây Ngô. Việc trồng xen canh tạo điều kiện lấy ngắn nuôi dài, tạo thêm nguồn thu đối với người nông dân.  

 Người dân tích cực xây dựng đường bê tông theo

chương trình XDNTM.

 

      Kinh tế phát triển đời sống xã hội cũng được nâng cao, thôn duy trì tốt các phong trào văn hoá, văn nghệ thể thao, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thôn triển khai đầy đủ Chỉ thị, Nghị quyết của đảng, Pháp luật của Nhà nước, hàng năm bổ sung quy ước, hương ước phù hợp với thực tế của địa phương như cấm đánh bạc trong các ngày lễ, tết, hiếu hỷ; đám tang không để quá 48 tiếng ,… các nội dung được đưa ra đều được nhân dân hưởng ứng nhiệt tình.

      Ông Hoàng Văn Sâm, Bí thư chi bộ thôn Khuổi Già cho biết: Có được những kết quả trong việc thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” là do nhân dân luôn đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo, chấp hành tốt chủ trương,  đường lối của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước và hiện nay là cuộc vận động xây dựng nông thôn mới. 

      Do mọi người dân có ý thức mà thời gian qua tình hình an ninh trật tự luôn đảm bảo, trong thôn không xảy ra khiếu kiện vượt cấp, không có người vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. Với những nỗ lực trong phát triển kinh tế – xã hội là điều kiện thuận lợi để thôn thực hiện tốt các tiêu chí văn hoá. Năm 2001, 2004, 2005, 2012 thôn được công nhận thôn đạt văn hoá. Bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, thôn tiếp tục vận động nhân dân thực hiện chường trình xây dựng nông thôn mới theo các tiêu chí đưa ra./.

Bài trướcVai trò lãnh đạo của chi bộ thôn, tổ của huyện Chợ Đồn từ năm 2010 đến nay
Bài tiếp theoHiệu quả từ thu hoạch Măng mai tại xã Xuân Lạc