Thôn Chợ Điểng, xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn tổ chức ngày hội “ Đại đoàn kết toàn dân tộc”

 

 Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Chợ Điểng

 

Thôn Chợ Điểng hiện nay có 43 hộ dân, gần 200 nhân khẩu. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và chương trình xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất, tinh thần của các hộ dân trong thôn đã có nhiều đổi thay tích cực. Từ năm 2013 – 2016, thôn liên tục đạt thôn văn hóa; 100 % số hộ gia đình của thôn đạt gia đình văn hóa. Hiện nay thôn còn 1 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo. Thôn không có người sinh con thứ 3 trở lên, không có tệ nạn xã hội. Thôn luôn thực hiện tốt nếp sống văn hóa văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức sôi nổi vào các dịp lễ tết,…

           Tham gia ngày hội cùng bà con, đại diện lãnh đạo tỉnh, huyện đã biểu dương những nỗ lực của bà con trong lao động sản xuất. Mong muốn, thời gian tới, thôn tiếp tục phát huy nội lực, tinh thần đoàn kết để từng bước xây dựng địa phương ngày càng phát triển./. 

Bài trướcChợ Đồn: Tổng kết mô hình cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa nước theo Nghị định số 35/NĐ-CP
Bài tiếp theoXã Rã Bản thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính