Thôn Bản Liên thực hiện tốt các phong trào thi đua

 Đường vào thôn Bản Liên đã được đổ bê tông nhân dân đi lại dễ dàng hơn.

Thôn Bản Liên hiện nay có tổng số 14 hộ với 64 nhân khẩu, những năm qua nhờ thực hiện  tốt các mục tiêu thi đua phát triển kinh tế,  bà con nhân dân trong thôn đã trú trọng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chủ động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trồng rừng. Đến nay, toàn thôn đã trồng được hơn 20 ha cây lâm nghiệp chủ yếu là cây Mỡ, Keo. Từ việc phát triển kinh tế  rừng  một số  hộ dân có thu nhập từ 50-100 triệu đồng/năm, nâng mức bình quân lương thực đầu người đạt từ 700kg/người/năm ở năm 2016 lên 740 kg/người/năm trong năm 2018. Kết quả  bình xét hộ nghèo năm 2018, thôn có 01 hộ nghèo, 01 hộ cận nghèo.

Bà Trịnh Thị Bay  một trong những hộ gia đình của thôn Bản Liên cho biết: thời gian qua,  gia đình bà và  nhân dân của thôn đã tích cực hưởng ứng các phong trào do các cấp phát động, thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của xã,  thôn.

Không chỉ biết đến là một trong những thôn tiêu biểu của xã Yên Thượng phát triển về kinh tế, thôn Bản Liên còn là địa phương thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, Bà con nhân dân trong thôn đã đóng góp ngày công xây dựng hoàn thành tuyến đường bê tông vào thôn với chiều dài hơn 1.500 m;  đóng góp tiền  được hơn 53 triệu  đồng  để  xây dựng nhà văn hóa và sân chơi thể thao,.. Nhiều năm liền thôn không phát sinh thêm người mắc các tệ nạn xã hội, trẻ em đi học đúng độ tuổi, không có trẻ em bỏ học, không có người sinh con thứ 3 trở lên. Bà con luôn đoàn kết phấn đấu xây dựng thôn văn hóa,  giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.  Năm 2018 thôn có 13/14 hộ đạt gia đình văn hóa, trong đó 06 hộ đạt gia đình văn hóa 03 năm liên tục. Thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa  nhiều năm liền, Chi bộ Đảng đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, các Chi, hội, đoàn thể hoạt động đạt vững mạnh trở lên.

Theo kế hoạch, xã Yên Thượng sẽ về đích đạt chuẩn xã  nông thôn mới trong năm 2019.  Ngay từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền xã đã chủ động xây dựng các  kế hoạch, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm. Trong đó, tiếp tục huy động sự chỉ đạo của  hệ thông chính trị, cùng  tập trung tuyên truyền vận động bà con nhân dân  nỗ lực  đóng góp công, sức để thực hiện các tiêu chí chưa đạt.

Đối với bà con nhân dân thôn Bản Liên sẽ  luôn  đoàn kết,  ra sức thi đua phát triển kinh tế, xã hội, phát huy nội lực phấn đấu giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, tăng mức thu nhập hộ gia đình, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn,  từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Xứng đáng là một trong những thôn tiêu biểu của xã Yên Thượng thực hiện tốt các phong trào thi đua do các cấp, ngành  phát động./. 

Bài trướcCông an xã Phong Huân làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương
Bài tiếp theoCấp trên 3.370 liều vác xin tiêm dịch lở mồm long móng