Thanh tra tỉnh kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tại huyện Chợ Đồn

 

 

 Đoàn công tác Thanh tra tỉnh do Đồng chí Đinh Lâm Sáng – Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn. Qua Báo cáo công tác công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; kế hoạch thanh tra từ đầu năm 2016 đến nay của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn, nhìn chung công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được quan tâm thực hiện, có sự đôn đốc, kiểm tra. Trong Quý I năm 2016 Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn tiếp công dân thường xuyên được 06 lượt, Lãnh đạo UBND huyện tổ chức đối thoại công dân được 04 cuộc; tiếp nhận được 27 đơn/25 vụ việc đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh, trong đó có 17 đơn/15 vụ việc thuộc thẩm quyền, 10 đơn/10 vụ việc không thuộc thẩm quyền, các đơn đều đã được xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Công tác thanh tra được quan tâm chú trọng, tại thời điểm kiểm tra Thanh tra huyện Chợ Đồn đang tiến hành 01 cuộc thanh tra kinh tế xã hội và 01 cuộc thanh tra trách nhiệm. Quý I năm 2016 Ủy ban nhân dân huyện chưa nhận được ý kiến phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn, Đồng chí Đinh Lâm Sáng – Phó Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tập trung cho công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nhất thời điểm bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và HĐND các cấp. Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch thanh tra năm 2016, quan tâm thực hiện đúng quy trình thanh tra theo quy định. Đồng thời, quan tâm chú trọng việc báo cáo kê khai tài sản thu nhập năm 2015 về Thanh tra tỉnh theo quy định. Tiếp tục thăm nắm tình hình giải quyết kịp thời những kiến nghị, phán ánh của công dân liên quan đến công tác bầu cử./.

Bài trướcGiao ban Khối Nội chính Quý I năm 2016
Bài tiếp theoHuyện Chợ Đồn – Những chuyển biến tích cực