Thả hai cá thể chim hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên

  Thả hai cá thể chim hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên

Đây là loài chim hoang dã quý hiếm nằm trong nhóm IB (các loài cấm khai thác, sử dụng ) theo Nghị định số 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Phụ lục I Công ước Quốc tế về buôn bán các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Hai cá thể Vạc Hoa được người dân xã Tân Lập bắt được trong lúc đi rừng, do biết đây là loài chim hoang dã quý hiếm nên đã giao nộp cho cơ quan chức năng và được Hạt Kiểm lâm huyện tiếp nhận vào đầu tháng 5/2018. Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm đã giao cho Khu bảo tồn loài và sinh cảnh nam Xuân Lạc chăm sóc, nuôi dưỡng.

Việc thả  02 cá thể Vạc Hoa trở lại rừng nhằm bảo tồn động vật hoang dã quý hiếm nói chung và bảo tồn, phát triển loài động vật hoang dã đặc thù của rừng Khu bao tồn loài và sinh cảnh nam Xuân Lạc./.

Bài trướcPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM 2018
Bài tiếp theoCÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI CỦA HUYỆN CHỢ ĐỒN NHỮNG KẾT QUẢ ĐÁNG GHI NHẬN