Tập huấn tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015

 

 Toàn cảnh hội nghị

 

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được phổ biến Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó, quy định rõ các tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020; chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020.

 Các tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều áp dụng gồm tiêu chí về thu nhập, mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản. Với tiêu chí về thu nhập, Quyết định quy định chuẩn nghèo ở khu vực nông thôn là 700.000 đồng/người/tháng; ở khu vực thành thị 900.000 đồng/người/tháng. Quy định chuẩn cận nghèo ở khu vực nông thôn là 1.000.000 đồng/người/tháng; ở khu vực thành thị 1.300.000 đồng/người/tháng. Về tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản gồm 5 dịch vụ: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin. Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản gồm 10 chỉ số: tiếp cận các dịch vụ y tế; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; tài sản phục vụ tiếp cận thông tin.

Các đại biểu cũng được hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền; phương pháp, quy trình, công cụ điều tra, rà soát hộ nghèo; phân loại danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo chính xác, công khai dân chủ và tiến độ điều tra, rà soát. Sau hội nghị được tổ chức tại huyện, các xã, thị trấn sẽ triển khai việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 tại địa phương mình./.

Bài trướcChợ Đồn: Thực hiện Chỉ thị 06/2008/CT-TTg
Bài tiếp theoSơ kết cụm an ninh liên hoàn khu vực giáp ranh Bắc Kạn và Tuyên Quang