Tập huấn thực hiện nhiệm vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018

 Hội nghị Tập huấn thực hiện nhiệm vụ  phong trào

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018

Tham gia lớp tập huấn có trên 100 học viên là các thành viên trong  Ban chỉ đạo phong trào huyện , Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, Công chức phụ trách công tác văn hóa thông tin, đại diện ban MTTQ thôn, tổ của 22 xã, thị trấn. Trong những năm qua Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại huyện Chợ Đồn đã có sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, phong trào đã phát triển toàn diện, rộng khắp và ngày càng đi vào chiều sâu và tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “TDĐKXDĐSVH”, trọng tâm là các mô hình văn hóa; Tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng con người có tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa; Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; Góp phần hạn chế và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Gắn kết và phát huy vai trò của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với các phong trào Trung ương, tỉnh phát động. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao và hoạt động văn hóa ở cơ sở; Góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới. 

Tại hội nghị đã triển khai các văn bản: Nghị định số 122, ngày 17/9/2018 của Chính phủ, Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu” Gia đình văn hóa”, “ Thôn văn hóa”, “ Làng văn hóa”, “ Ấp văn hóa”, “ Bản văn hóa”,” Tổ dân phố văn hóa”; Quyết định số 22, ngày 08/5/2018 của Thủ tướng chính phủ, quyết định về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Hướng dẫn số 322, ngày 12/10/2015 của Ban chỉ đạo phong trào “ TDĐKXDĐSVH” tỉnh Bắc Kạn, hướng dẫn tiêu chẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận” cơ quan  đạt chuẩn văn hóa”, “ Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “ Doanh nghiệp đạt chuản văn hóa”; Hướng dẫn số 335, ngày 06/8/2018 của Ban chỉ đạo phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bắc Kạn, hướng dẫn chi tiết về tiêu chuẩn. tình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu” Gia đình văn hóa, “ Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “ Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương, “ Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “ Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; đồng thời các đại biểu tham dự Hội nghị đã được Lãnh đạo Bưu điện huyện triển khai tuyên truyền về dịch vụ Bưu chính Công ích và Dịch vụ Công trực tuyến thông qua nội dung này nhằm góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính của toàn huyện.

Thông qua lớp tập huấn đã cung cấp cho đội ngũ cán bộ các cấp làm công tác Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa những kiến thức, kỹ năng cần thiết nhằm bảo đảm cho việc chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào trong tình hình mới. Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho trong việc tuyên truyền, triển khai các văn bản phong trào, tập trung việc đăng ký, bình xét gia đình văn hóa, tổ, khu dân cư văn hóa đúng quy trình hướng dẫn, đúng thực chất, tránh chạy theo hình thức; qua đó từng bước nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện./.

Bài trướcBồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2018.
Bài tiếp theoHuyện Chợ Đồn tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng tại xã Quảng Bạch