Tập huấn quản lý vận hành công trình cấp nước tập trung năm 2019

 Tập huấn quản lý vận hành công trình cấp nước tập trung năm 2019 tại xã Ngọc Phái

Học viên tham dự lớp tập huấn được tiếp thu các chuyên đề: Vận hành công trình bền vững; cách tổ chức và phân công nhiệm vụ quản lý công trình; các giải pháp nâng cao số hộ đầu mối và sử dụng nước từ công trình cấp nước tập trung; thực hành sửa chữa các hư hỏng thường gặp chọn mẫu kiểm định, xét nghiệm nước đảm bảo vệ sinh; hướng dẫn đánh giá nước sau xét nghiệm với bộ chỉ số đánh giá nước sạch nông thôn phương pháp triển khai thu thập, tổng hợp số liệu tại xã……

Thông qua lớp tập huấn, giúp các học viên nâng cao năng lực quản lý công trình cấp nước tập trung bền vững, cách  triển khai công tác điều tra giám sát, đánh giá, tổng hợp số liệu về tình hình sử dụng nước sinh hoạt và các công trình nước sạch trên địa bàn. Đồng thời, bồi dưỡng về kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ trong quản lý, vận hành các công trình cấp nước, khai thác, phát huy hiệu quả công trình, đảm bảo cung cấp nước sạch nông thôn, chất lượng cho người dân tại địa phương./.

Bài trướcTrưởng Công an xã Nghĩa Tá gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ
Bài tiếp theoThôn Nà Bjoóc, xã Phương Viên thực hiện tốt Cuộc vận động ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư’