Tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật về bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình

 

 Tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật về bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình

Thông qua lớp tập huấn, các nữ đại biểu được báo cáo viên tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; hướng dẫn các kỹ năng truyền thông về công tác bình đẳng giới, quyền của phụ nữ trong gia đình cũng như trong các lĩnh vực chính trị, xã hội, và thông tin về bình đẳng giới giai đoạn hiện nay, cùng thảo luận về hỗ trợ các đại biểu triển khai tốt các hoạt động lồng ghép tuyên truyền tham mưu xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, các chương trình của địa phương.

Qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân về công tác phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới trong gia đình; công tác can thiệp; xử lý các vụ bạo lực gia đình, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc./.

Bài trướcNgày hội tiếp sức thanh niên,công nhân viên chức lao động huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoHội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 5/2019