Tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách năm 2020

 Ông Dương Văn Hoàn, UV BTV huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện,

Trưởng Ban đại diện NHCSXH huyện khai mạc hội nghị

Tại lớp tập huấn các học viên đã được nghe Ông Hoàng Như Túy, Trưởng phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn truyền đạt về một số nội dung: Tổng quan về hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội, Các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai áp dụng trên địa bàn, chức năng, nhiệm vụ của các thành viên Ban đại diện đối với hoạt động tín dụng chính sách,… 

Sau lớp tập huấn, các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, các tổ chức Chính trị – xã hội nhận ủy thác cấp huyện nắm chắc vai trò, nhiệm vụ và trách nhiệm đối với công tác quản lý vốn tín dụng chính sách, cùng giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đối sống, vươn lên thoát nghèo. Góp phần ngăn ngừa hoạt động “Tín dụng đen”; thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, vì mục tiêu dân giàu – nước mạnh, xã hội – công bằng – dân chủ – văn minh./.

Bài trướcĐoàn công tác Hội cựu chiến binh tỉnh Hải Dương tổ chức sinh hoạt về nguồn tại di tích lịch sử quốc gia Nà Pậu
Bài tiếp theoPhát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50