Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

  Toàn cảnh hội nghị

Thành phần tham gia tập huấn là các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng huyện; lãnh đạo, công chức phụ trách công tác thi đua khen thưởng Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, đại diện các phòng ban, cơ quan, đơn vị, các hội, đoàn thể huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, công chức phụ trách công tác thi đua khen thưởng của các xã, thị trấn và đại diện các trường học trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị tập huấn, đại biểu dư được nghe các báo cáo viên hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết định về việc tổ chức và hoạt động của Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Hướng dẫn hoạt động và tổ chức bình xét khen thưởng của các Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; các Nghị quyết, các Hướng dẫn xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn”; Kế hoạch xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 -2020 và các văn bản liên quan đến nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng. Tại hội nghị, báo viên cũng đã giải đáp một số khó khăn, vướng mắc với các đại biểu trong thực hiện nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng.

Thông qua hội nghị tập huấn, giúp đội ngũ lãnh đạo, cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng từ huyện đến cơ sở nâng cao nhận thức, nắm rõ nội dung, yêu cầu của công tác thi đua khen thưởng, từ đó tăng cường trách nhiệm, triển khai thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng tại cơ quan, đơn vị, địa phương./.

 

 

 

 

Bài trướcChợ Đồn: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ
Bài tiếp theoChợ Đồn thực hiện hiệu quả chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội