Tập huấn nâng cao tay nghề đan lát, thêu truyền thống

 Các học viên học nâng cao học nghề đan lát

Lớp tập huấn có sự tham gia của 41 học viên là hội viên Hội phụ nữ ở các xã, thị trấn; các thành viên trong Tổ thêu hoa văn, trang trí trên trang phục người dao đỏ thôn Bản Cuôn, xã Ngọc Phái.

 Các học viên trao đổi kinh nghiệm đối với sản phẩm 

thêu biểu trưng ATK Chợ Đồn trang trí trên túi vải

Tại lớp tập huấn Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã mời các ông, bà nắm giữ và biết đan lát thủ công, thêu truyền thống để truyền dạy, hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm cách đan lát và thêu một số đồ dùng, vật dụng thủ công truyền thống đang có nguy cơ bị mai một. Cách chọn, chuẩn bị và xử lý nguyên vật liệu để đan lát; nguyên liệu để thêu một số đồ dùng, vật dụng truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc của quê hương. Kỹ năng đan lát một số đồ dùng như: Dậu, sọt, mẹt, nia, giọ, khay đựng trầu, bén đựng xôi, gùi, nón lá cọ, quạt lá cọ; thêu túi, nải, thêu hoa văn trang trí trên trang phục người dao đỏ. Kỹ năng, nghệ thuật trang trí hoa văn trên sản phẩm đan lát, thêu thủ công; lựa chọn một số sản phẩm có mẫu hình đẹp, nghệ thuật trang trí hoa văn hấp dẫn để làm sản phẩm trưng bày, phục vụ khách du lịch, tham quan, trải nghiệm.

 Các sản phẩm đan lát, thêu hoa văn, trang trí trên trang phục, túi sẽ được 

làm sản phẩm trưng bày, phục vụ khách du lịch, tham quan, trải nghiệm.

Là địa phương giàu bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số với các nghề thủ công truyền thống, do đó, bảo tồn và phát triển các nghề truyền thống không những gìn giữ yếu tố văn hóa mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt thực hiện hiệu quả Đề án Quản lý và phát huy giá trị di tích, di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch huyện Chợ Đồn giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn năm 2030./.  

 

Bài trướcNâng cao năng lực cho nữ ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2021-2026
Bài tiếp theoCông an huyện triển khai đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp lễ 30/4, 1/5, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026