Tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về công tác giảm nghèo năm 2020

 Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Trong thời gian tập huấn, các đại biểu là công chức Văn hóa – Thông tin, cán bộ Đài truyền thanh cấp xã; Trưởng thôn các thôn, tổ trên địa bàn huyện được nghe báo cáo viên Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn giới thiệu các chủ trương, chính sách, văn bản của Nhà nước, của tỉnh về hoạt động truyền thông đối với  công tác giảm nghèo; Kết quả công tác giảm nghèo của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020. Những yêu cầu và nhiệm vụ của công tác giảm nghèo, công tác thông tin cơ sở trong tình hình hiện nay. Kỹ năng, nhiệm vụ thông tin tuyên truyền ở cơ sở; kỹ năng khai thác và xử lý thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền,….

Thông qua nội dung tập huấn, nhằm tiếp tục nâng cao năng lực tuyên truyền về công tác giảm nghèo cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở, từ đó thực hiện hiệu quả hơn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.

Bài trướcHiệu quả trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoNHCSXH huyện triển khai hướng dẫn cho vay để trả lương ngừng việc do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 154 và Quyết định 32 của Thủ tướng Chính phủ