Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi thực hiện Đề án “Khuyến khích hỗ trợ chăn nuôi vỗ béo trâu, bò, ngựa và phát triển trâu, bò sinh sản huyện Chợ Đồn giai đoạn 2021 – 2025, năm 2021”

Trong các ngày từ 30, 31/12/2021, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Chợ Đồn tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò, ngựa cho các hộ thưc hiện Đề án“Khuyến khích hỗ trợ chăn nuôi vỗ béo trâu, bò, ngựa và phát triển trâu, bò sinh sản huyện Chợ Đồn giai đoạn 2021 – 2025, năm 2021” tại thị trấn Bằng Lũng và xã Đồng Lạc.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn tại thị trấn Bằng Lũng

Đây là nội dung thực hiện Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND huyện Chợ Đồn về việc phê duyệt Đề án khuyến khích hỗ trợ chăn nuôi vỗ béo trâu, bò, ngựa và phát triển trâu bò sinh sản trên địa bàn huyện Chợ Đồn, giai đoạn 2021-2025; được Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021.
Tại thị trấn Bằng Lũng có 16 hộ thuộc các xã Ngọc Phái, Yên Thượng, Yên Thịnh, Bản Thi, Bằng Phúc, Đại Sảo, Đồng Thắng, Yên Phong và Bình Trung; Tại xã Đồng Lạc có 15 hộ thuộc các xã Xuân Lạc, Nam Cường, Đồng Lạc, Quảng Bạch, Tân Lập. Đây là các hộ chăn nuôi thực hiện Đề án “Khuyến khích hỗ trợ chăn nuôi vỗ béo trâu, bò, ngựa và phát triển trâu, bò sinh sản huyện Chợ Đồn giai đoạn 2021 – 2025, năm 2021”. Tham dự tập huấn các hộ thực hiện Đề án được nghe cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Chợ Đồn giới thiệu một số giống trâu, bò, kỹ thuật chọn con giống, các loại thức ăn, kỹ thuật trồng cỏ, chế biến và dự trữ thức ăn, kỹ thuật nuôi dưỡng trâu, bò mang thai, bò đẻ, đặc điểm tiêu hóa; Hướng dẫn các biện pháp về vệ sinh phòng bệnh, tiêm phòng vắc xin, chủ động phòng bệnh truyền nhiễm trong chăn nuôi; một số bệnh thường gặp trên trâu, bò, ngựa và cách phòng, xử lý khi trâu, bò mắc bệnh.
Tại buổi tập huấn các hộ tham gia thực hiện Đề án cũng trao đổi, thảo luận, chia sẻ khinh nghiệm trong việc chăn nuôi trâu, bò, ngựa vỗ béo, sinh sản nhằm phát huy được hiệu quả kinh tế gắn với mục tiêu duy trì phát triển mở rộng tổng đàn hiện có.
Năm 2021, huyện Chợ Đồn thực hiện Đề án với 31 hộ đăng ký tham gia, 25 hộ chăn nuôi trâu, bò sinh sản (19 hộ nghèo, 05 hộ cận nghèo, 01 hộ mới thoát nghèo). Số lượng gia súc thực hiện: 61 con (trâu cái 20 con, bò cái 39 con, trâu đực 2 con); Có 05 hộ (hộ khác ngoài hộ nghèo, hộ cận nghèo), quy mô 37 con (05 trâu, 32 bò); Chăn nuôi ngựa vỗ béo: 01 hộ, quy mô 05 con. Đề án được tổ chức triển khai thực hiện sử dụng tối đa tiềm năng lợi thế diện tích hiện có để chăn nuôi trâu, bò, ngựa vỗ béo và trâu, bò sinh sản; phát triển nhanh nuôi trâu, bò, ngựa vỗ béo theo hướng thâm canh, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh, góp phần chuyển dịch cơ cấu trong nội ngành nông nghiệp; Tiếp cận với phương thức sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng, xóa đói giảm nghèo bền vững./.
Tác giả: Hà Thị Thanh Nga, Phòng Nông nghiệp và PTNT

 

Bài trướcLễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức Công an xã chính quy
Bài tiếp theoPhòng giao dịch NHCSXH huyện thích ứng an toàn, linh hoạt trong tình hình mới