Tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2016

 

 Tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2016

Lớp tập huấn đã được nghe giới thiệu một số văn bản pháp luật quan trọng liên quan đến công tác thi đua khen thưởng như: Nội dung cơ bản về tổ chức phong trào thi đua và quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng; Việc đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn hiện nay; Những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khen thưởng năm 2013 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP; Quyết định số 2247/2015/QĐ-UB ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh; Triển khai một số nội dung về giải quyết hồ sơ khen thưởng kháng chiến còn tồn đọng trên địa bàn; Vấn đề nghiệp vụ liên quan đến việc xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; Một số nội dung về nghi thức đón nhận, trao tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng bậc cao và vấn đề liên quan đến hiện vật khen thưởng.

Những nội dung được tập huấn sẽ góp phần giúp các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chợ Đồn nắm được những quy định hiện hành của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, từ đó triển khai tốt hơn công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới./.

Bài trướcChợ Đồn tổng kết năm học 2015 -2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016 – 2017
Bài tiếp theoTrường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở và Tiểu học Xuân Lạc khai giảng năm học mới 2016-2017