Tập huấn công tác giảm nghèo về thông tin và truyền thông và bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ cở

 

 Tập huấn công tác giảm nghèo về thông tin – truyền thông và bồi dưỡng kỹ năng

chuyên môn nghiệp vụ tại Chợ Đồn.

 

Tại hội nghị, các học viên đã được nghe các báo cáo viên  của Sở thông tin và truyền thông tỉnh truyền đạt và giới thiệu một số văn bản, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác giảm nghèo; công tác thông tin cơ sở. Hướng dẫn việc triển khai việc hỗ trợ thiết bị nghe – xem cho hộ nghèo theo Thông tư số 06/2017/TT – BTTTT, ngày 02/6/2017 của Bộ thông tin và truyền thông. Hướng dẫn thực hiện nội dung tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới theo Thông tư số 05/2017/TT- BTTT, ngày 02/6/2017 của Bộ thông tin và truyền thông. Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về thông tin và truyền thông. Kỹ năng nghiệp vụ về biên tập, viết tin, bài; kỹ năng khai thác và xử lý thông tin; kỹ năng tuyên truyền; ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền. Kiến thức về kỹ năng nghiệp vụ: Quản lý vận hành hệ thống thiết bị kỹ thuật của Đài truyền thanh xã, thị trấn.

Thông qua đợt tập huấn lần này nhằm thông tin, định hướng, nâng cao năng lực cho các học viên về các kỹ năng truyền thông  xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo. Qua đó giúp các học viên tuyên truyền chính xác về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo, vận dụng các kỹ năng truyền thông để thực hiện hiệu quả vào mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn./.

Bài trướcĐại hội Công đoàn huyện Chợ Đồn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022
Bài tiếp theoChợ Đồn: tổ chức hội thi tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ