Tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2014

 

Lớp tập huấn được truyền đạt các nội dung như: quán triệt chỉ thị, nghị quyết về công tác quân sự địa phương năm 2014; điều lệ công tác tham mưu tác chiến dân quân tự vệ ; quán triệt quy tắc an toàn trong huấn luyện dân quân tự vệ, giáo dục quuốc phòng – an ninh; tổ chức phương pháp huấn luyện đội ngũ chiến thuật dân quân tự vệ; phương pháp huán luyện kỹ thuật bắn súng bài 1; điều lệnh đội ngũ sửa đổi năm 2011; hướng dẫn  phương pháp xây dựng kế hoạch trung đội dân quân cơ động làm nhiệm vụ bảo vệ trụ sở uỷ ban; thực hành bắn kiểm tra bài 1.

Lớp tập huấn cho cán bộ dân quân cơ động được tổ chức, nhằm bồi dưỡng cho cán bộ nắm được những quan điểm, nội dung mới về nhiệm vụ chính trị công tác quốc phòng – quân sự địa phương; năm vững nguyên tắc tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động chiến đấu trị an của lực lượng dân quân tự vệ; bồi dưỡng kiến thức quân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương ở cơ sở./.

Bài trướcChợ Đồn: Tiếp tục tập trung phát triển kinh tế – xã hội
Bài tiếp theoTuyên truyền đưa thông tin xuống cơ sở