Tập huấn các quy định mới của Nhà nước về kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa, du lịch

 Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tham dự lớp tập huấn, công chức văn hóa xã hội của các xã thị trấn, các chủ  cơ sở kinh doanh dịch vụ  được lãnh đạo Phòng Văn hóa thông tin huyện phổ biến, truyền đạt những nội dung cơ bản trong Nghị định 54 /2019/ NĐ – CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ Karaoke, dịch vụ vũ trường; văn bản hướng dẫn thực hiện việc thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động của các cơ sở lưu trú du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke; văn bản tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ Karaoke, dịch vụ vũ trường; quy định việc phân cấp quản lý, cấp điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke cho Phòng Văn hóa và thông tin các huyện, thành phố…Thông qua lớp tập huấn nhằm  phổ biến những quy định pháp luật mới, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực lưu trú, du lịch đồng thời bổ sung trang bị kiến thức cho cán bộ làm công tác văn hóa du lịch tại các địa phương góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ trong phát triển lĩnh vực văn hóa du lịch.

Bài trướcChợ Đồn tăng cường thực hiện công tác phòng chống rét và dịch bệnh cho động vật thủy sản
Bài tiếp theoTổng kết công tác dư luận xã hội và hoạt động cộng tác viên năm 2020