Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp xã

Tại buổi tập huấn, Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp xã đã được nghe báo cáo viên là thành viên chuyên trách các Ban HĐND tỉnh báo cáo 04 chuyên đề về các nội dung hoạt động của Thường trực HĐND cũng như của các Ban HĐND cụ thể: chuyên đề kỹ năng thẩm tra, giám sát một số nội dung cụ thể thuộc lĩnh vực pháp chế và quy trình thực hiện 01 cuộc giám sát của HĐND cấp xã; chuyên đề kỹ năng thẩm tra, giám sát một số nội dung cụ thể thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách và kỹ năng trẩm tra dự toán, quyết toán ngân sách cấp xã; chuyên đề kỹ năng thẩm tra chung về Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh cấp xã và kỹ năng tổ chức phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND cấp xã; chuyên đề kỹ năng thẩm tra, giám sát một số nội dung cụ thể thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội cấp xã.

  Đại biểu huyện Chợ Đồn tham gia thảo luận tại lớp tập huấn

Các đại biểu tham dự tập huấn được thảo luận, trao đổi những nội dung còn vướng mắc, khó khăn tại đơn vị mình và được các báo cáo viên hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện công việc.

Tập huấn kỹ năng cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND là nội dung quan trọng giúp HĐND các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Đề án “nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp”,  giúp cho HĐND các cấp phát huy được vai trò, nhiệm vụ của mình trong bộ máy Nhà nước./.

Bài trướcTT HĐND huyện giám sát hoạt động của HĐND các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp
Bài tiếp theoHuyện Chợ Đồn tổ chức thành công Liên hoan Nghệ thuật quần chúng năm 2019