Tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới, năm 2021 huyện Chợ Đồn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện.

 

Ngành chức năng thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP tại thị trấn Bằng Lũng.

An toàn thực phẩm (ATTP) là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt vì ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài đến sức khỏe của con người và tác động lớn đến phát triển kinh tế – xã hội. Do đó, trong năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND huyện đã quyết liệt chỉ đạo ngành Y tế, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế Hạ tầng và các cơ quan đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các cửa hàng, địa điểm du lịch, khu vui chơi đang hoạt động trên địa bàn huyện.
Thống kê toàn huyện hiện có trên 870 cơ sở kinh doanh thuộc các ngành Y tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kinh tế Hạ tầng quản lý, trong năm đã tiến hành kiểm tra 322 cơ sở, số cơ sở đảm bảo ATTP 236 cơ sở, tiêu hủy 6 sản phẩm do hết hạn sử dụng, trên địa bàn huyện không có vụ/ca mắc ngộ độc thực phẩm, toàn huyện có 6 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP.
Bên cạnh đó, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là các dịp cao điểm như: Tết Nguyên đán, Tháng hành động, Tết Trung thu. Các phòng, ban chức năng của huyện cũng đẩy mạnh việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, các đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn chấp hành tốt các văn bản pháp luật về ATTP. Vận động người dân nâng cao ý thức đảm bảo ATTP trong sản xuất kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm nhất là trong các hoạt động: Giết mổ gia súc, gia cầm, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất,… trong sản xuất. Qua đó, đã kịp thời phát hiện và nhân rộng các hộ nông dân có cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia quảng bá, xúc tiến thương mại các sản phẩm thực phẩm an toàn, cung ứng, tiêu thụ trên thị trường trong huyện, tỉnh và thị trường trong nước. Qua đó, phát hiện và nhân rộng các hộ nông dân có cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” nhằm phát huy thế mạnh hàng hóa sẵn có tại địa phương. Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia quảng bá, xúc tiến thương mại các sản phẩm thực phẩm an toàn, cung ứng, tiêu thụ trên thị trường trong huyện, tỉnh và thị trường trong nước.
 Thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý ATTP trên địa bàn huyện theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quy định. Kiên quyết xử lý các cơ sở kinh doanh thực phẩm không chấp hành các quy định của Luật ATTP, các cơ sở kinh doanh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng. Tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị cùng cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động mọi người dân biết và chấp hành tốt Luật ATTP và các quy định của pháp luật có liên quan./.
Tác giả: Thu Thúy
Bài trướcPhòng giao dịch NHCSXH huyện thích ứng an toàn, linh hoạt trong tình hình mới
Bài tiếp theoHuyện Đoàn Chợ Đồn vững tin bước vào năm mới