Tăng cường chỉ đạo tổ chức sản xuất, nuôi thủy sản năm 2021

  Người dân thôn Nà Phung, xã Đồng Thắng kiểm tra con giống trước

khi thả cá vào ao nuôi (nguồn ảnh: Ánh Nguyệt)

Năm 2021, huyện Chợ Đồn có kế hoạch nuôi thủy sản gồm 345 ha ao nuôi cá và 80 ha nuôi cá ruộng, với mục tiêu đạt tổng sản lượng  là 68.000 tấn. Để tập trung thực hiện các mục tiêu kế hoạch, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn cấp huyện: Chủ trì, tham mưu chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, thị trấn hướng dẫn các hộ nuôi thủy sản tại địa phương thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch thủy sản đã giao; thực hiện công tác Quản lý nhà nước về nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; Tăng cường công tác tuyên truyền, chuyển giao và ứng dụng khoa học kỹ thuật đối với các đối tượng nuôi thủy sản có hiệu quả cao, phù hợp với từng địa phương; Theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý có trách nhiệm, thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển nuôi thủy sản trên địa bàn huyện.

Đồng thời chỉ đạo UBND các xã, thị trấn: Tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch nuôi thủy sản đảm bảo khai thác tốt diện tích hiện có, thúc đẩy tăng năng xuất, đạt sản lượng theo dự kiến; tuyên truyền, hướng dẫn các hộ có diện tích nuôi thủy sản tại địa phương thực hiện tổ chức sản xuất tuân thủ các biện pháp kỹ thuật, lựa chọn đa dạng hóa các loại thủy sản nuôi, chú trọng phát triển nuôi các loại cá bản địa, các loại cá truyền thống có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện kinh tế hộ và nhu cầu của thị trường; Khuyến cáo người nuôi thủy sản thường xuyên thực hiện: Theo dõi diễn biến, điều kiện thời tiết, tình trạng sức khỏe thủy sản nuôi và các yếu tố môi trường nhằm phát hiện sớm các hiện tượng bất thường để có biện pháp xử lý kịp thời; Khuyến khích người nuôi thủy sản sử dụng các loại chế phẩm sinh học để xử lý, cải tạo môi trường; Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản theo các nội dung phương án của Ủy ban nhân dân huyện.

Bên cạnh đó hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật nuôi cá trong ao như: Chuẩn bị ao nuôi, cụ thể:  Đối với ao mới thả lần đầu, ao cũ đã nuôi cá qua các vụ; Thời vụ thả cá (Tốt nhất từ tháng 3 đến tháng 4), hướng dẫn cách thả cá giống: lựa chọn con giống, xử lý con giống trước khi thả, mật độ thả, chăm sóc, quản lý, thu hoạch cá.

Mặt khác, nghiêm cấm sử dụng các loại thuốc, hoá chất, dược liệu không được sử dụng trong nuôi trồng thuỷ sản; khuyến khích phát triển nuôi, tiêu thụ các loài thủy sản bản địa có giá trị kinh tế để phát huy tiềm năng lợi thế góp phần thúc đẩy phát trỉển kỉnh tế – xã hội tại địa phương trong huyện./.

Bài trướcChợ Đồn triển khai nghiêm túc, bảo đảm tiến độ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Bài tiếp theoChợ Đồn: Phát động thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026