Tăng cường chăm sóc mạ và cấy lúa vụ xuân 2022

Để đảm bảo tiến độ sản xuất vụ xuân, ngày 19/01 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định 161/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án sản xuất vụ xuân năm 2022. Theo đó, trong vụ xuân này, toàn huyện gieo trồng trên 1.770ha cây lúa. Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp và ngành chuyên môn, bà con nông dân đã tập trung làm đất, tu sửa, khơi thông kênh mương để đưa nước về ruộng và gieo mạ đúng khung thời vụ.
Các địa phương tăng cường kiểm tra, chăm sóc mạ để đảm bảo gieo cấy lúa xuân.
Sau Tết Nguyên đán cơ quan chuyên môn (Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp ) huyện đã phối hợp với một số địa phương kiểm tra diện tích mạ xuân. Qua kiểm tra cho thấy, hiện nay mạ đang ở giai đoạn nảy mầm đến mọc 3 lá (gieo trước tết), 1 đến 2 lá (gieo sau tết) sinh trưởng tốt, tuy nhiên một số diện tích mạ được gieo từ trước tết Nguyên đán có hiện tượng lá vàng úa, thối gốc, rễ không phát triển và chết thành chòm trên các giống như: Tạp giao 1, Hương ưu, TBR 225, Đài thơm, Khang dân…Nguyên nhân do bà con sử dụng phân vô cơ (NPK) bón lót nông trên bề mặt luống trước khi gieo mộng mạ, sử dụng nilon cũ, làm vòm che thấp, thời tiết thay đổi bất thường.
Để hạn chế hiện tượng mạ bị chết, đảm bảo đủ mạ cấy hết diện tích, huyện đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ phụ trách nông lâm tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn bà con:Thường xuyên kiểm tra tình hình sinh trưởng của mạ, duy trì đủ nước, tạo điều kiện cho mạ sinh trưởng tốt, tuyệt đối không bón thúc phân đạm. Đối với diện tích mạ bị chết nhiều cần gieo bổ sung mạ bằng các giống ngắn ngày để kịp thời cấy theo khung thời vụ và cấy hết diện tích. Áp dụng kỹ thuật luyện mạ trước khi cấy khoảng 4 ngày (Ngày thứ nhất, ban ngày mở hai đầu luống, đến tối đậy lại; ngày thứ hai, ban ngày mở hai phía bên cạnh (mở 1/2 nilon), tối đậy lại; ngày thứ ba, ban ngày mở hết đến nóc, tối đậy lại; ngày thứ tư, mở hết nilon hoàn toàn tối không đậy). Tập trung làm đất và tiến hành cấy khi mạ đạt từ 3-4 lá, tranh thủ cấy vào những ngày ấm (nhiệt độ > 15oC), đối với những diện tích mạ bị chết rải rác, lựa chọn số mạ còn xanh tốt để cấy. Chuẩn bị đủ lượng phân bón trước khi cấy lúa. Sau cấy khoảng 7-10 ngày (nhiệt độ trên 15oC) tiến hành bón thúc đẻ nhánh cho lúa; thường xuyên thăm đồng, kiểm tra phát hiện sớm sâu bệnh hại trên mạ và diện tích lúa sau cấy; lưu ý đối với những diện tích cấy các giống lúa thường hay nhiễm bệnh đạo ôn như Japonica J02, BC 15… cần chủ động các biện pháp phòng trừ.
Với sự chỉ đạo sát sao của ngành chuyên môn, huyện phấn đấu gieo cấy tập trung trong tháng 2, đầu tháng 3 và kết thúc trước ngày 15/3/2022.
Tác giả: Thu Thúy
Bài trướcNghi lễ trong trong đám cưới truyền thống dân tộc Tày
Bài tiếp theoChợ Đồn đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí