Tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn. UBND huyện Chợ Đồn giới thiệu Bộ Tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn do Bộ Tư pháp ban hành tới toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn huyện tài liệu trên để nghiên cứu, áp dụng trong thực tiễn công tác./.

Bài trướcHiệu quả từ chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
Bài tiếp theoChị Triệu Thị Quy –Gương điển hình trong làm kinh tế giỏi