Tài liệu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND huyện Chợ Đồn khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

  1. Báo cáo kết quả kỳ họp thứ sáu HĐND huyện Chợ Đồn khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. (Tải về)
  2. Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh  7 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 5 tháng cuối năm 2022. (Tải về)
Bài trướcĐại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử số 1, 2, 3 tiếp xúc cử tri các xã Bằng Lãng, Phương Viên và Đại sảo
Bài tiếp theoHuyện Chợ Đồn tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022 đợt I