Tài liệu ộn tập sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020

                 Tài liệu ộn tập kiểm tra, sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn năm 2020. (Tải về)

Bài trướcKế hoạch tuyển dụng đặc cách giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm
Bài tiếp theoThông báo thu phí tuyển dụng đặc cách viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo