Tài liệu kỳ họp thứ sáu HĐND huyện Chợ Đồn khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

I. Các báo cáo của UBND huyện

 1. Báo cáo đánh giá công tác lãnh đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. (Tải về)
 2. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022. (Tải về)
 3. Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. (Tải về Báo cáo, Biểu tổng hợp)
 4. Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương năm 2021. (Tải về Báo cáo, Biểu tổng hợp)
 5. Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022. (Tải về)
 6. Báo cáo công tác thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022. (Tải về)
 7. Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022. (Tải về)
 8. Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) HĐND huyện khoá XX. (Tải về)
 9. Báo cáo tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm 2022. (Tải về)

II. Các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND huyện

 1. Tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021. (Tải về Báo cáo, Biểu mẫu, Dự thảo Nghị quyết)
 2. Tờ trình, dự thảo nghị quyết về phân bổ điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022, nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 1). (Tải về Tờ trình, Biểu kèm Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết, Biểu kèm Dự thảo)
 3. Tờ trình, dự thảo nghị quyết về phương án hỗ trợ sản xuất lúa hữu cơ, lúa chất lượng cao, giai đoạn 2023 – 2026. (Tải về Tờ trình, Dự thảo Nghị quyêt)
 4. Tờ trình dự thảo nghị quyết về phương án hỗ trợ phát triển cây chè hoa vàng, giai đoạn 2023 – 2026. (Tải về Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết)

III. Tờ trình của Thường trực HĐND huyện

 1. Tờ trình, dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023.
 2. Các tờ trình khác (nếu có).

IV. Báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện

 1. Báo cáo hoạt động của HĐND, các Ban HĐND huyện 6 tháng đầu năm năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022.
 2. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ giữa năm) HĐND huyện khoá XX.
 3. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp theo chức năng, nhiệm vụ.

V. Báo cáo của các cơ quan Tư pháp

 1. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện về công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022. (Tải về)
 2. Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022. (Tải về)
 3. Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện về công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022.(Tải về)

VI. Báo cáo của Uỷ ban MTTQVN huyện

Báo cáo tham gia xây dựng chính quyền, các kiến nghị đối với HĐND, UBND huyện 6 tháng đầu năm 2022. (Tải về)

Bài trướcHội Người cao tuổi huyện Chợ Đồn triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022
Bài tiếp theoTriển vọng từ mô hình nuôi gà đen H’Mông bản địa tại thị trấn Bằng Lũng