Tài liệu Họp thành viên UBND huyện

– Tài liệu phục vụ cuộc họp thành viên UBND huyện. (Tải về dưới đây)

  1. Tài liệu KH-HT: QĐ 3841; 1. Báo cáo thẩm định;2121-PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH NĂM 2020_signed;BIÊN BẢN LẤY Ý KIẾN NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QH TT;DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT;Tờ trình đề nghị HĐND huyện thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh đồ án;TB so 560 ngay 30.3.2022 cua Tinh uy Bac kan – Nhất trí chủ trương điều chỉnh, mở rộng 4 đô thị;Tờ trìnhThông báo so 543 noi dung cuoc hop BTVHU thang 4
  2. Tài liệu Nông nghiệp: NGHỊ QUYẾT PHƯƠNG ÁN BẢO TỒN CÂY CHÈ SHAN TUYẾT CỔ THỤ…(DỰ THẢO); PA BẢO TỒN CÂY CHÈ SHAN CỔ THỤ BẰNG PHÚC GIAI ĐOẠN 2023-2025; TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN HỖ TRỢ BẢO TỒN CÂY CHÈ SHAN TUYẾT BẰNG PHÚC
  3. Tài liệu Tài chính: Bieu-kem-to-trinh-ĐC lan 3; dự thảo NQ điều chỉnh KH Đầu tư công 2021-2025 (lần 3)
  4. Tài liệu Văn phòng: báo cáo kết quả trả lời giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 ( Báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 8); Ý kiến trước và sau kỳ họp thứ sáu chưa có văn bản trả lời (Đã phục hồi); Ý kiến trước và sau kỳ họp thứ sáu chưa có văn bản trả lời (Đã phục hồi); Ý kiến trước và sau kỳ họp thứ sáu chưa trả lời dứt điểm (Đã phục hồi); Ý kiến trước và sau kỳ họp thứ sáu chưa trả lời dứt điểm (Đã phục hồi); Ý kiến trước và sau kỳ họp thứ sáu trả lời dứt điểm (Đã phục hồi); Ý kiến trước và sau kỳ họp thứ sáu trả lời dứt điểm (Đã phục hồi)
  5. Tài liệu khác: Báo cáo PCTN năm 2022 trình kỳ họp HĐND cuối năm; Báo cáo TCD, XLĐT KN, TC năm 2022 trình kỳ họp HĐND cuối năm; Báo cáo UBND huyện công tác PCTP, VPPL năm 2022; BC tóm tắt kết quả kỳ hop thứ 7 (chuyên đề); VKS
Bài trướcHuyện Chợ Đồn thăm, tặng quà người khuyết tật nhân ngày Quốc tế người khuyết năm 2022
Bài tiếp theoHuyện Chợ Đồn triển khai tiêm vắc xin phòng Covid -19 đợt 59 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi